Abacı Sektörleri

KONAKLAMA

Abacı Grup Konaklama SektörüŞehrin İçinde Zamanın Dışında
Eskişehir ev sahipliği yaptığı pek çok medeniyetin karakteristik özelliklerinden beslenerek günümüze kadar biriktirdiği kültürüyle kozmopolit bir yapıya sahiptir. Bizans’tan Selçuklulara, Osmanlılardan Cumhuriyet’e kadar uzanan bu önemli şehrin ilk yerleşim yeri Odunpazarı’dır.

1500’lü yıllarda şimdiki Odunpazarı yapısını kazanmaya başlamasının ardından 1900’lü yıllarda Eskişehir’de meydana gelen yangınla Odunpazarı bölgesi ticarethane ve kamu yapılarına ev sahipliği yapmaya başlamıştır. Lületaşı ustaları, bakırcılar ve demirciler gibi geleneksel el sanatı ustalarının da burada yer almasıyla bölge; tarihin, zanaatın ve ticaretin odak noktası halini almıştır.

Şimdilerde Osmanlı değerlerini koruyan ve Osmanlı izlerini taşıyan kent; kıvrımlı yolları, çıkmaz sokakları, ahşap süslemeli bitişik düzenli cumbalı evleri ile geleneklerini ve tarihini Odunpazarı evlerinde günümüze kadar yaşatmış ve özenle yaşatmaya devam etmektedir.

Abacı Konak Otel, bünyesinde bulundurduğu konaklarla; Osmanlı mimarisinin ve geleneksel Osmanlı yapısının izlerini taşırken, misafirlerine şehrin içinde zamanın dışında bir konaklama tecrübesi yaşatmaktadır.