Abacı Sektörleri

İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

ABACI GRUP olarak artan başarı grafiğimizde öncelikli DEĞER’i çalışanlarımız oluşturmaktadır. Bu sebeple Temel İnsan Kaynakları Politikamız, tüm adayları aynı ilgi ile karşılayıp, işin gerekleriyle adayların /çalışanların yetkinlik ve niteliklerini buluşturarak çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir.

İnsan Kaynakları Yönetimi sistemli, dinamik, yenilikçi ve sürekli gelişen bir ortam yaratarak çalışanlarımızın performansını arttırmayı, kurumsal hedeflere giden yolu bireysel hedeflerle harmanlayarak şirket hedeflerinin etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesini desteklemekle yükümlüdür.

ABACI Ailesi değişim ve gelişime açık, başarı odaklı, ekip çalışması ve takım ruhuna sahip, kaynak ve zaman kullanımında etkinlik ve verimliliği bireysel görev edinmiş, insana ve çevreye duyarlı, sosyal sorumluluk bilinci yüksek bireylerden oluşmaktadır.